Szkoła języka

rosyjskiego

JEDYNA TAKA SZKOŁA W GDAŃSKU, SOPOCIE I GDYNI

Nasze metody

  • METODA BEZPOŚREDNIA

Najważniejszy jest dla nas "żywy", praktyczny język, dlatego też główną metodą, którą stosujemy podczas pracy ze Słuchaczami jest metoda bezpośrednia, konwersacyjna. Rozmowy, dyskusje, dialogi z życia wzięte, scenki sytuacyjne, prezentacje to na zajęciach podstawowe zadania. Dzięki temu Słuchacze szybko zapamiętują określone zagadnienia leksykalne i zwroty gramatyczne, mogąc wykorzystać je później w praktyce w sytuacjach naturalnych. Naszym zdaniem najważniejsze jest przełamanie bariery językowej. Można to osiągnąć poprzez wykorzystywanie słówek, wyrażeń i zwrotów przede wszystkim w rozmowach, dlatego też szlifujemy je podczas pracy w parach, indywidualnych wypowiedziach, grach językowych, scenkach z zakresu udzielania informacji, uzyskiwania informacji i negocjowania, czyli tzw. rozmowach sterowanych. 

  • METODA KONTRASTYWNA

Podczas kursów wykorzystujemy również metodą kontrastywną, czyli porównawczą. W wielu aspektach język rosyjski jest podobny do języka rosyjskiego. Są także grupy słów lub wyrażeń, które znacząco różnią się od języka polskiego, np. pod względem brzmienia lub znaczenia; ciekawą grupą jest grupa tzw. "fałszywych przyjaciół", które w języku rosyjskim i polskim brzmią tak samo, jednak mają inne znaczenie, np. słowo kawior i ковёр. Choć brzmią tak samo słowo "kawior" po rosyjsku oznacza dywan. Staramy się uświadomić naszym Słuchaczom wszystkie różnice i podobieństwa, co ułatwia zapamiętywanie. Metodą kontrastywną posługujemy się także przy omawianiu zagadnień gramatycznych.

  • ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Na zajęciach czas jest tak podzielony, aby Słuchacze mogli kształcić wszystkie umiejętności językowe, tak więc oprócz rozmów ćwiczymy czytanie, rozumienie tekstu słuchanego, gramatykę, wypowiedzi pisemne. Podczas pracy nad umiejętnością poprawnego pisania wykorzystujemy takie formy jak: pocztówki, listy, rozprawki, eseje, opowiadania, recenzje, kwestionariusze osobowe. W celu szlifowania umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oprócz standardowych podręczników wykorzystujemy najnowsze materiały i teksty dostępne w Internecie, prasie, nagrania telewizyjne i radiowe. itd. 

  • PODRĘCZNIKI

Mamy dokładnie wybrane materiały dydaktyczne dla każdego poziomu zaawansowania. W trakcie trwania kursów i pracy na zajęciach wykorzystujemy skrypty, opracowane przez dydaktyków naszej Szkoły. Mają one charakter bloków tematycznych, które mają na celu usystematyzowanie słownictwa z danego tematu. Na danym banku słów pracujemy podczas zajęć. Oprócz tego, wyposażamy naszych Słuchaczy w książkowe pozycje rynkowe, z których wykorzystujemy ćwiczenia gramatyczne, teksty do czytania lub słuchania. Nasi lektorzy dysponują również szeroką gamą materiałów, zaczerpniętych z Internetu, prasy, radia.

  • UCZYMY SKUTECZNIE

Małe 6-osobowe grupy, wypracowane metody nauczania, doświadczenie lektorów, praktyczne podejście do języka i nowoczesne materiały dydaktyczne przekładają się na sukcesy językowe naszych Słuchaczy. Potwierdzają to wyniki wewnętrznych testów sprawdzających na koniec semestru oraz 100% zdawalność na egzaminach z języka rosyjskiego w szkołach i na uczelniach lub podczas certyfikacji Instytutu Puszkina. Wśród naszych Słuchaczy wielu pomyślnie zdało m.in. egzaminy doktorskie, maturalne czy na certyfikaty językowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej...?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz!


Szkoła języka rosyjskiego RASPUTIN

Gdańsk, Gdynia, Sopot
Telefon: 537-514-512
E-mail: