Szkoła języka

rosyjskiego

JEDYNA TAKA SZKOŁA W GDAŃSKU, SOPOCIE I GDYNI

Zajęcia grupowe

  • NASZE PRIORYTETY

Dewizą naszej Szkoły jest kameralna i przytulna atmosfera, swoboda podczas lekcji oraz efektywna nauka, dlatego też wszystkie zajęcia przebiegają w grupach, liczących maksymalnie 6-8 osób i dobranych podług poziomu zaawansowania Słuchaczy. Kursy prowadzone są w oparciu o autorskie podręczniki przygotowane przez dydaktyków Szkoły, korzystamy także ze standardowych pozycji rynkowych. Nasi lektorzy to pedagodzy z dużym doświadczeniem, którzy przechodzą regularne kursy podwyższenia kwalifikacji nauczycielskich zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Kadrę Szkoły Rasputin stanowią lektorzy polscy – absolwenci wydziałów filologicznych oraz nosiciele języka.

  • NASZE METODY

Nauczamy metodą komunikatywną, bezpośrednią, dzięki której Słuchacze szybko zapamiętują zwroty oraz wyrażenia i są w stanie w krótkim czasie budować wypowiedzi. We wszystkich naszych oddziałach przyjęliśmy zasadę, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Słuchaczy, dlatego też nasze zajęcia nie mają sztywnej formy, pracujemy nad strukturami, leksyką i gramatyką uwzględniając uwagi i trudności Uczestników kursu. Staramy się wypracować przede wszystkim swobodę ustnej komunikacji w języku rosyjskim, dlatego też podczas lekcji dużo mówimy ćwicząc scenki, rozmowy sterowane, prezentacje tematów. Dodatkowo pierwsze zajęcia zawsze mają charakter próbny, tzn. Słuchacz może aktywnie uczestniczyć w pierwszym spotkaniu, zapoznać się z grupą, lektorem, metodyką nauczania, a dopiero po odbyciu lekcji pokazowej podjąć decyzję o dalszej nauce.

  • WŁASNE PODRĘCZNIKI

Od lat zajęcia prowadzimy w oparciu o własne materiały autorskie, które poddaliśmy opinii naszych Słuchaczy. Podczas wielu lat pracy uwzględniliśmy wszystkie wskazówki i uwagi, aby móc uczyć szybko i efektywnie. W roku 2017 postanowiliśmy usystematyzować nasze materiały i nakładem własnym wydaliśmy repetytorium leksykalne do nauki języka rosyjskiego. Repetytorium składa się z bloków tematycznych oraz banków słownictwa na poziomach zaawansowania A1-B2 i stanowi trzon naszej metody nauczania. Słuchacze w ramach kursów otrzymują podręcznik bezpłatnie. 

  • JAKI POZIOM?

W regularnej ofercie wyróżniamy 7 poziomów znajomości języka: poziom początkujący A1 - dla osób rozpoczynających naukę od alfabetu, poziom fałszywie początkujący – dla osób powracających do nauki języka, poziom słabo zaawansowany A2 oraz poziom średnio zaawansowany B1 – dla osób kontynuujących naukę po osiągnięciu wcześniejszych etapów zaawansowania, poziom B2 – dla osób swobodnie władających językiem rosyjskim i chcących rozszerzać słownictwo, np. idiomatyczne, poziom C1 i C2 – dla osób biegle władających językiem rosyjskim (kursy kulturoznawcze). Ogromną popularnością cieszą się kursy przygotowawcze do certyfikatów Instytutu Puszkina, które prowadzimy na poziomach B2 w zakresie języka rosyjskiego na co dzień i w biznesie. Sesje egzaminacyjne przeprowadzamy na wszystkich poziomach zaawansowania raz w roku, na przełomie czerwca i lipca.

  • STRUKTURA KURSÓW

Już od lat mamy stałą strukturę kursów, rok szkolny obejmuje dwa semestry po 60 godzin lekcyjnych każdy. Czas trwania semestru zimowego: październik-styczeń, semestru letniego: marzec-czerwiec. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w bloku 180 min. lub dwa razy w tygodniu po 90 min. Wybór trybu zajęć zależy od dyspozycyjności i upodobań Słuchacza. W trakcie trwania jednego semestru staramy się zrealizować program jednego poziomu zaawansowania. Dzięki małym grupom, komunikacyjnej metodzie i naszym autorskim podręcznikom Słuchacze szybko pokonują barierę językową. Pod koniec trwania semestru znajomość języka i osiągnięte rezultaty weryfikuje test semestralny, który pozwala Uczestnikom kursu przekonać się jak wiele umieją.

  • A DODATKOWO

W przerwach międzysemestralnych zapraszamy wszystkich chętnych na kursy języka rosyjskiego do Rosji. Byliśmy już w Smoleńsku, w Sankt Petersburgu i w Moskwie. Jesteśmy wyjazdowym ośrodkiem języka rosyjskiego w Archangielsku i Irkucku, dzięki czemu gwarantujemy naszym Słuchaczom dwutygodniowe letnie kursy na Federalnym Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Archangielsku i na Państwowym Uniwersytecie w Irkucku. Czytaj: Kursy wyjazdowe (rozwiń).

Chcesz dowiedzieć się więcej...?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz!


Szkoła języka rosyjskiego RASPUTIN

Gdańsk, Gdynia, Sopot
Telefon: 537-514-512
E-mail: