Szkoła języka

rosyjskiego

JEDYNA TAKA SZKOŁA W GDAŃSKU, SOPOCIE I GDYNI

Jak wygląda egzamin?

  • JĘZYK ROSYJSKI W KOMUNIKACJI CODZIENNEJ

Egzaminy na certyfikaty z języka rosyjskiego w komunikacji codziennej można zdawać na wszystkich poziomach zaawansowania począwszy od A1 do C2. Na każdym poziomie zaawansowania na egzamin składa się część pisemna i część ustna. Część pisemna obejmuje 4 subtesty: rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny, wypowiedź pisemną oraz rozumienie tekstu słuchanego. Część ustna to rozmowy sterowane w parach lub z egzaminatorem. W zależności od poziomu zaawansowania testy różnią się stopniem trudności, złożonością zadań oraz czasem przysługującym na realizację poleceń. Egzamin z języka rosyjskiego na co dzień trwa jeden dzień, przyjmuje go egzaminator Instytutu Puszkina, a warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdobycie 65% z każdej części egzaminu.

  • JĘZYK ROSYJSKI W KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ

Egzaminy na certyfikaty z języka rosyjskiego w biznesie można zdawać na następujących poziomach zaawansowania: B1, B2, C1. Na każdym poziomie należy wykazać się znajomością języka rosyjskiego z zakresu rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi pisemnej, testu leksykalnego, testu gramatycznego oraz rozumienia tekstu słuchanego. Część ustna to rozmowa z egzaminatorem oraz prezentacja tematu. Egzamin z języka biznesowego trwa 2 dni. Pierwszego dnia Kandydaci zdają część pisemną, drugiego dnia egzamin ustny oraz część rozumienie ze słuchu. Egzamin przyjmują egzaminator Instytutu Puszkina oraz przedstawiciel Izby Handlowo-Przemysłowej FR. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdobycie 65% z każdej części egzaminu.

  • JĘZYK ROSYJSKI W TURYSTYCE

Egzaminy na certyfikaty z dziedziny turystyki można zdawać na poziomie zaawansowania A1, A2, B1, B2. Na niższych poziomach zaawansowania egzamin pisemny składa się z rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi pisemnej, testu leksykalno-gramatycznego, rozumienia tekstu mówionego. Na wyższych poziomach zaawansowania Kandydaci zdają rozumienie tekstu czytanego oraz rozumienie ze słuchu. Egzamin ustny na wszystkich poziomach zaawansowania to rozmowa z egzaminatorem oraz prezentacja tematu. Egzamin w turystyce przyjmuje egzaminator Instytutu Puszkina w ciągu jednego dnia.

  • JĘZYK ROSYJSKI W SYSTEMIE TRKI

Egzaminy na państwowy certyfikat Federacji Rosyjskiej w systemie TRKI można zdawać na każdym poziomie zaawansowania począwszy od A1 do C2. Egzamin składa się z części pisemnej, która obejmuje rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny, wypowiedź pisemną, rozumienie ze słuchu. Część ustna to spontaniczna rozmowa z egzaminatorem oraz prezentacja tematu. Egzamin przyjmuje egzaminator Instytutu Puszkina, a warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdobycie 66% procent z każdej części. Dopuszczalne jest uzyskanie 60% z jednej części egzaminu.

  • EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ/POBYT STAŁY/POBYT CZASOWY NA TERYTORIUM FR

Egzaminy dla osób ubiegających się o zezwolenie na pracę, pobyt stały i pobyt czasowy obejmują jeden poziom zaawansowania i przeprowadzone są dla osób z min. znajomością języka na poziomie B1. Obejmują część pisemną oraz ustną. Część pisemna, to tak jak w przypadku pozostałych egzaminów rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny, wypowiedź pisemna oraz rozumienie ze słuchu. Część ustna to rozmowy sterowane z egzaminatorem oraz prezentacja tematu, a także 2 dodatkowe części - egzamin z historii Rosji i egzamin z podstaw ustawodawstwa FR. Egzaminy przyjmuje egzaminator Instytutu Puszkina w ciągu jednego dnia.

Wszystkie certyfikaty wydawane są przez Instytut Puszkina i Ministerstwo Edukacji Federacji Rosyjskiej, a w przypadku certyfikatów biznesowych przez Izbę Handlowo-Przemysłową FR. Czas oczekiwania na certyfikaty to ok. 30 dni od momentu przeprowadzenia egzaminów. Po otrzymaniu certyfikatów nasza Szkoła przekazuje je wraz z wynikami wszystkim Kandydatom przystępującym do egzaminów.

Chcesz dowiedzieć się więcej...?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz!


Szkoła języka rosyjskiego RASPUTIN

Gdańsk, Gdynia, Sopot
Telefon: 537-514-512
E-mail: