Szkoła języka

rosyjskiego

JEDYNA TAKA SZKOŁA W GDAŃSKU, SOPOCIE I GDYNI

Cennik egzaminów

ROSYJSKI NA CO DZIEŃ:

 • Русский язык повседневного общения. Элементарный уровень (A1). (Język rosyjski na co dzień. Poziom elementarny A1) - 440 zł
 • Русский язык повседневного общения. Предпороговый уровень (A2). (Język rosyjski na co dzień. Poziom podstawowy A2) - 490 zł
 • Русский язык повседневного общения. Пороговый уровень (B1). (Język rosyjski na co dzień. Poziom ponadpodstawowy B1) - 550 zł
 • Русский язык повседневного общения. Постпороговый уровень (B2). (Język rosyjski na co dzień. Poziom zaawansowany B2) - 600 zł
 • Русский язык повседневного общения. Уровень компетентного владения (C1). (Język rosyjski na co dzień. Poziom zaawansowany wyższy C1) - 690 zł
 • Русский язык повседневного общения. Уровень носителя языка (C2). (Język rosyjski na co dzień. Poziom biegłej znajomości języka C2) - 740 zł

ROSYJSKI NA CO DZIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

 • Русский язык повседневного общения. Элементарный уровень (A1). (Język rosyjski na co dzień. Poziom elementarny A1) - 320 zł
 • Русский язык повседневного общения. Предпороговый уровень (A2). (Język rosyjski na co dzień. Poziom podstawowy A2) - 340 zł
 • Русский язык повседневного общения. Пороговый уровень (B1). (Język rosyjski na co dzień. Poziom ponadpodstawowy B1) - 430 zł
 • Русский язык повседневного общения. Постпороговый уровень (B2). (Język rosyjski na co dzień. Poziom zaawansowany B2) - 460 zł
 • Русский язык повседневного общения. Уровень компетентного владения (C1). (Język rosyjski na co dzień. Poziom zaawansowany wyższy C1) - 500 zł
 • Русский язык повседневного общения. Уровень носителя языка (C2). (Język rosyjski na co dzień. Poziom biegłej znajomości języka C2) - 550 zł

ROSYJSKI W BIZNESIE:

 • Русский язык делового общения. Пороговый уровень (B1). (Język rosyjski w biznesie. Poziom podstawowy B1) - 570 zł
 • Русский язык делового общения. Средний уровень (B2). (Język rosyjski w biznesie. Poziom średnio zaawansowany B2) - 620 zł
 • Русский язык делового общения. Продвинутый уровень (C1). (Język rosyjski w biznesie. Poziom zaawansowany C1) - 710 zł

ROSYJSKI W TURYSTYCE:

 • Русский язык в международном туристском бизнесе. РЭТ-1. (Język rosyjski w turystyce. Poziom podstawowy RET-1) - 430 zł
 • Русский язык в международном туристском бизнесе. РЭТ-2. (Język rosyjski w turystyce. Poziom średnio zaawansowany RET-2) - 510 zł
 • Русский язык в международном туристском бизнесе. РЭТ-3. (Język rosyjski w turystyce. Poziom zaawansowany RET-3) - 590 zł

PAŃSTWOWE CERTYFIKATY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W SYSTEMIE TRKI:

 • Egzamin dający możliwość ubiegania się o zezwolenie o pracę na terytorium FR - 650 zł
 • Egzamin dający możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały na terytorium FR - 650 zł
 • Egzamin dający możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium FR - 650 zł
 • Egzamin TRKI/Poziom elementarny A1 - 490 zł
 • Egzamin TRKI/Poziom podstawowy A2 - 540 zł
 • Egzamin TRKI/Poziom pierwszy B1 - 590 zł
 • Egzamin TRKI/Poziom drugi B2 - 650 zł
 • Egzamin TRKI/Poziom trzeci C1 - 720 zł
 • Egzamin TRKI/Poziom czwarty C2 - 790 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej...?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz!


Szkoła języka rosyjskiego RASPUTIN

Gdańsk, Gdynia, Sopot
Telefon: 537-514-512
E-mail: